Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ACHTSTE TOONEEL.

De vorigen, Elsa.

E 1 s a :

(komt binnen) Dag tante, {tot Mevr. Welma) Mathilde weg ?

Mevr. Welma:

Ik vertel juist aan je tante het geval.

Mevr. Nebeling:

Yreeselijk, kind. Maar laat het jelui allemaal een leer zijn. Ja, je moet het me niet kwalijk nemen, zuster, maar ik zie daar een straf in, een straf voor je lichtzinnigheid. Zulke dingen gebeuren niet zonder bedoeling. Zoo komen de ijdelen en dwazen te pas. Kostbaar, zeg je ?

Elsa:

Hij kost misschien wel vijfduizend gulden, of meer.

Mevr. Welma:

Je begrijpt wat dat voor ons is. Die collier moet vergoed worden; we moeten öf een precies eenderen weten te krijgen, wat misschien wel gaan zal, öf aan de eigenares de waarde vergoeden.

Tooneelstujsjes yook Dames, 2e Serie. No. 2. 3

Sluiten