Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE TOONEEL.

Mevrouw Springer, Annie.

Mevrouw zit op de bank. Annie op een stoeltje, bezig te lezen.

Mevrouw.

Annie!

Annie.

Ja, moedertje ?

Mevrouw.

'k Heb het koud.

Annie.

't Is buiten toch zoo zoel.

M e v r o u w.

't Ligt zeker aan mij.

Annie.

Arm moedertje, misschien weer een beetje koorts? Mevrouw.

'k Ben er bang voor, kind; 't is net of ze me emmers koud water over den rug gooien.

Annie.

Zoudt u niet wat gaan rusten ?

Sluiten