Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mevrouw.

Wat een ongezellige thuiskomst zou dat voor Emma wezen.

A n n i e.

Ik beloof u, 'k zal u dadelijk roepen als zij er is.... Gaat u dan nu wat slapen ?

Mevrouw (opstaande).

't Is misschien wel beter als ik 't maar eens evenjes doe. Zul je me heusch roepen, zoo gauw als Emma er is ? Heusch ? Mijn lief, goed kindje, heel veel plezier heb je tegenwoordig niet, altijd alleen met je ouwe, sukkelende moeder.

A n n i e.

Oud ? Hè, maatje! . . . En sukkelend ? Omdat u nu wat last hebt van binnenkoortsen ? Maar dat knapt immers gauw genoeg op.

Mevrouw.

Ja, ja . . . maar jij bent altijd thuis, terwijl Emma er maar uitvliegt.

A n n i e.

Emma is nog zoo jong, moedertje, laat haar van haar jeugd genieten.

Mevrouw.

En jij dan ? Ben jij dan ook niet jong ?

A n n i e.

Emma is zeventien en ik ben vier en twintig, voor mij zijn de jaren van bezadigdheid aangebroken.

Sluiten