Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mevrouw.

Zeg, weet je wat jij nu doen moest ? Nu moest jij ook eens een dag of wat van huis gaan.

A n n i e [glimlachend).

Stuurt u me weg?

Mevrouw (hartelijk).

Ja, ik stuur je weg.

A n n i e.

En waar moet ik dan een schuilplaats gaan zoeken ?

Mevrouw.

De Yan Inkers in Arnhem hebben je al zoo dikwijls gevraagd, ga daar nu eens een poosje logeeren.

A n n i e.

Neen moedertje, ik heb geen lust om van huis te gaan.

Mevrouw.

Je wordt net zoo hokvast als een ouwe jonge juffrouw ! De Van Inkers zouden je zoo dolgraag eens hebben.

A n n i e.

'k Wil heusch liever niet naar hen toe, moedertje.

Mevrouw.

En waarom toch niet? De menschen zijn, geloof ik, altijd meer dan lief voor je geweest, waarom wil je er nu in de laatste paar jaar met geen geweld meer heen ? Vroeger kwam je er zooveel en zoq

Sluiten