Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M a r i e.

Nu ja, waar de bladzijden nog wit papier zijn! Wat er in jou levensboekje te lezen staat, heb ik wel onder de oogen gehad.

Annie.

Niet alles, niet alles volkomen ten minste.

M a r i e.

Nu, 't doet er niet toe; je hoeft niet meer op te biechten, dan je zelf wilt, maar als er ooit eens iets voorvalt in je leven, waarbij je hart in 't spel komt, dan weet ik het toch 't eerst, niet?

Annie.

Mijn hart komt niet zoo gauw in 't spel.

M a r i e.

Daar kun je niets van zeggen. Ik dacht ook, dat ik vrijwel gepantserd was tegen die aardigheden, maar, jawel, als de ware Jozef eerst maar eens komt! Och, lieve hemel, je bent gevangen, je moet je op genade of ongenade overgeven vóór je zelf eigenlijk nog goed weet, dat je in 't vuur bent geweest. Ik ben toch wel benieuwd of jij ook, als 't eens zoover komt met jou, zoo op 't eerste gezicht ingepakt zult zijn.

Annie.

Liefde komt altijd in één oogenblik.

M a r i e.

Geloof je ? Nu, ik heb ondervonden, dat het zoo is.

Sluiten