Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Emma.

Henri en ik zullen een heel goeien man voor je zoeken.

Annie (innig).

Emma, ik herinner mij hem als een innig goed, gevoelig mensch. "Weet je wel zeker dat je hem liefhebt met die groote, reine, alles beheerschende liefde, die alleen gelukkig maakt ?

Emma.

'k "Wil alles voor hem zijn!

Annie.

En als je eens niets voor hem kon wezen ?

Emma.

Dan ging ik dood!

Annie.

Doodgaan is zoo gemakkelijk, 't Is moeilijker om, vergeten door hem dien wij liefhebben, te blijven leven, maar 't is beter ook, vooral voor hem, voor zijn geluk. De dood werpt altijd zoo'n zwarte, sombere plek op den levensweg van anderen.

Emma.

Dan zou ik voor hem blijven leven, al zou ik ook dood willen gaan van verdriet.

(Annie kijkt haar lang in de oogen, dan buigt ze zich over Emma heen en kust haar innig.)

Emma.

"Waar ga je heen?

Sluiten