Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U hebt nog gezegd, toen U ze me gaf „pas op datje er niet van snoept, want dan ga je dood!" jawel, dat hebt U gezegd.

A n n e t.

Zie je wel, huichelaarster! Jij met je kwaadspreken over Bertha. Schandelijk schepsel!

Emilia.

Maar beste Annet . . . geloof me toch . . .

A n n e t.

Nooit geloof ik je meer!

B e n e 11 a.

Zullen we eens naar Bello gaan zien. Misschien is er nog wat aan te doen ?

Bertha.

Tante, die taartjes waren om de muizen te verdrijven waar U altijd zoo'n last van hebt. Emilia had ze stil weggenomen.

Annet.

Zoo lief kind, je bedoeling is goed geweest. Kom laten we naar mijn besten hond gaan.

E m i 1 i a.

Mag, ik meegaan, misschien . . .

Annet.

Jij blijft hier. Nooit vergeef ik je. Kom juffrouw

Piet.

EINDE.

Sluiten