Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hetty:

Dat is onrechtvaardig, heel onrechtvaardig. Waarom moeten wij Indische meisjes meer leeren dan de Hollandsche, en wij, die nog al den naam hebben van zoo dom en lui te zijn, terwijl zij daar zoo ontwikkeld zijn en zoo wijs. Neen, die rivieren gaan mij niets aan. Laat ze loopen waar zij willen. (Zij springt van het tdbouret, neemt een waaier van den muur, gaat up een der icipstoelen zitten en waait zich met veel drukte.)

Juffrouw Dumont:

{streng). Maar Hetty, 't is nu schooltijd. Wat zal uw mama zeggen, als zij hoort hoe ge je aanstelt.

Hetty:

Och juf! Wees toch eens gezellig Indisch en laat dat stijf Hollandsche varen. Ik heb geen hoofd voor Hollandsche geographie.

Juffrouw Dumont:

Zullen wij dan Indische geschiedenis behandelen?

Hetty:

O neen! Die Hamangkoe Rats en Dipo Negaras en Sentots en die Riebeeken en Maatsuijkers, die maken mij nog meer biengoeng !) dan Rijn, Maas, Waal en al die Tjis. Daar komen de Hollandsche meisjes ook makkelijk af. Ik zou ze wel eens willen hooren uitspreken Baagelen, Ceelebès, Sammerang. Dat heb ik u nog moeten leeren die Indische uitspraak, Juf!

1) in de war.

Sluiten