Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mevrouw Erlburg:

Dan zijn het geen kwakzalvers maar dokters zonder diploma. Mevrouw Harders heeft beproefde recepten van Indische kruiden die onze Hollandsche dokters niet kennen. Zij doet het ook niet om het geld want zij heeft als de weduwe van een hoofdambtenaar een goed pensioen.

Juffrouw Dumont:

Maar zij neemt toch geld aan.

Mevrouw Erlburg:

Nu ja, zooveel men geven wil, voor de moeite en de onkosten. Waarlijk 't is niet veel. U weet men vergeet niets zoo gauw als een bewezen dienst. Daar hoor ik het rijtuig. Juffrouw Dumont, ik heb U reeds te lang gestoord. Haalt U de les nu maar spoedig in! [af)-

Sluiten