Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tante Betje.

Allah ! Ik al zooveel trouwerij gemaakt en allemaal gelukkig, als je niet ....

Mevrouw Erlburg:

We storen U toch niet juffrouw.

Juffrouw Dumont:

O neen, mevrouw! We zijn druk bezig. (De juffrouw dicteert weer. Hetty schrijft lusteloos door).

Tante Betje:

Ik zal je eens vertellen een historie van die obat en als je dan nog niet gelooft, jij nog erger als Thomas.

Mevrouw Erlburg:

(tot juffrouw Dumont). Och juffrouw ! 't Is toch bij twaalven, wil U dan maar de boeken opruimen en de les eindigen.

Juffrouw Dumont:

Heel goed, Mevrouw.

(Zij beginnen langzaam de boeken bijeen te garen).

Sluiten