Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Juffrouw Dumont:

Ja, U ziet, de gelegenheid is gunstig. Straks brengt Sidin hem 't eten. Hoe zou ik hem anders kunnen bereiken ?

Tante Betje:

Ik zal kijken of ik heb die obat bij mij heel eenvoudig dat — hij zeker ook reeds verlief moet maar zoo'n beetje (Zij maakt een beweging van vooruit duwen.)

Juffrouw Dumont:

ü zegt immers dat het helpt?

Tante Betje:

O ja stellig.

Juffrouw Dumont:

• Ik schaam mij voor mijzelf maar als anderen het doen en anderen hechten er aan en de gelegenheid is zoo gunstig.

Tante Betje:

(.scharrelt in haar kistje en haalt er een apothekers doosje uit.) Daar jij doet de gelft maar in de eten en als niet dadelijk gelpt de andere gelft.

Juffrouw Dumont:

O ja, dank U wel. Hoeveel ben ik U schuldig.

Tante Betje:

Tobat! Ik doe uit vriendschap, als jij trouwt jij zend mij maar kwee-kwee-noga ik hou zooveel van geprepareerd ijs.

Sluiten