Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tante Betje:

(spottend). Jij kent je Nonna Djipro ! Nu zal ik wat vertellen met jou. Allebei, soeda! Zij kom bij mij en zij vraagt obat attie.

Mevrouw Erlburg:

(verschrikt). Wat de juffrouw. — Neen! Dat kan niet! Zij is zoo anti-Indisch. En Hetty! Tante U fopt mij.

Tante Betje:

Neen, betoel! ') Allebei zij komen vragen.

Mevrouw Erlburg:

Maar Hetty! Ik heb niets gemerkt van haar dat zij op iemand idee had — wie is het, wie!

Tante Betje:

Baik ! *) houd nu maar stil. Hetty vraag voor de juf — niet voor haar eigen.

Mevrouw Erlburg:

En de juffrouw!

Tante Betje:

Ja, ietoe! Die vraag wel voor zich zelf.

Mevrouw Erlburg:

En de gelukkige!

Tante Betje:

Een man, Satoe s) meneer Philipsen.

1) Werkelijk, 2) Goed, 3) Een.

Sluiten