Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uw afkeer van alle inlandsche adats djana en tinka's. ') Dank U voor de lectuur juffrouw! Laat U mij gerust stellen. — Hij is volkomen gezond en vermoedt niet hoe twee liefdespoeiers onder zijn eton zijn vermengd.

Juffrouw Dumont:

Mevrouw!

Hetty:

Ma ! O Ma is het waar ?

Mevrouw Erlburg:

Tante Betje is wijzer dan jullie denken ! Zij heeft je laten praten en een onschadelijk poeiertje gegeven dat mijnheer Philipsen ten hoogste zal doen zeggen: Wat 'n rare smaak is er in 't kooksel van mevrouw Erlburg haar kokkie!

Juffrouw Dumont:

(boos). En zij heeft het U verteld, schande !

Mevrouw Erlburg:

Ja, om goed te maken, wat haar ondoordachte woorden kwaad deden.

Hetty:

O Goddank, Goddank! dat ik geen moord op mijn geweten heb.

Mevrouw Erlburg:

Zij vergat dat kleine potjes groote ooren hebben en (tot juffrouw Dumont) dat ook groote die niet missen.

1) Kansten en karen.

Sluiten