Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blom en Olivierse te Kuilenburg zetten hunne reeks Tooneelstukjes voor dilettanten-gezelschappen op interessante wijze voort, door in 't laatst verschenen nummer op te nemen »Zijn Portret,» door mevr. Fabius—Cremer Eindhoven, een schrijfster, welbekend aan de lezers van de »Kinder-Courant», en door »De treurigste bladzijde» van Eva Westenberg, een auteur die naam maakt en veel levert.

(Ilaagsche Courant 26 Oct. 1900,)

De Firma Blom & Olivierse te Culemborg geeft Tooneelstukjes voor Dames bij heele reeksen uit. Daaraan werken mee • Thérèse Hoven, Melati van Java, Louise B. B., Truida Kok, Mevr. Fabius-Cremer Eindhoven — en Fiora dell? Neve. De eerste serie, die is verschenen, b ,staat uit: De plaats der Vrouw, door Mevr. Hoven ; Het Geheim van het Kasteel, naar het Duitsch door Melati van Java; 't Kan verkeeren, deer Truida Kok; Orchideeën en Sneeuwklokjes, door Louisa B. B.; Het jaar 2000, door H. Wisselink ; In 's Levens Lente, door Eva Westenberg ; Piet, door J. Eysten. Met een tweede serie is al begonnen; daarin vindt men, in één boeVje: Zijn Portret, door Mevr. Fabius, en De treurigste Bladzijde, door Eva Westenberg.

(Nieuwe Rotfcrd. Courant Vu 1900O

Tooneelstukjes voor Dames, uitgave van Blom en Olivierse te Culemborg. We troffen daarin aan onder meer »In 's Levens Lente», dat het eerst in Lente gestaan heeft, van onze medewerkster, Eva Westenberg. Zij, die in den aanstaanden winter dus iets aaidigs willen opvoeren op hun liefhebberij-tooneel, weten, waar zij zich kunnen wenden.

(Lente 22 Sept. 190.)

Van de reeds wèl-bekende tooneelstukjes voor dames, die bij Blom & Olivierse te Culemborg het licht zien, begint een nieuwe serie, de tweede. Nummer één van deze reeks bevat twee stukjes, die zeker wel pakken zullen, indien zij even goed vertoond worden als zij geschreven zijn. «Zijn Portret» heet het eene, geschreven door mevr. Fabius-Cremer Eindhoven. Het andere is van Eva Westenberg en heeft »Dc treurigste bladzijde tot titel.

(Be Oprechte Haarlemmer Courant 3 Sept. 1900.)

»Zijr. Portret» door Mevr. Fabius-Cremer Eindhoven en »De Treurigste Bladzijde» door Eva Westenberg samen uitmakende het eerste nr. van de tweede serie tooneelstukjes voor dames — uitgave van Blom en Olivierse te Culemborg. — Het tweede stukje las ik, 't is een stukje leven, dat pakt en leeren kan, dat ook leert dat »niet steeds is de liefde bestendig van duur!» Menigeon, die Adèle veroordeelt, zou zij anders doen r

(De HoUandscke Lelie 26 Sept. 1900.)*

Sluiten