Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Dan maar niet, dan maar ongetrouwd.''

„Die komt over om ruzie te zoeken!"

„Ik zoek geen ruzie Georgine."

'k Zeg 't waarschijnlijk eenigszins melankoliek, want op eens begint ze weer vroolijk:

„Nou zanik maar niet meer. Geef de peren is an. Lisy waar zit je man ?"

..Der Scheiszdreck ist ien Amsterdam. lek zal jou mijn Beine straks eens laten zien. Jij moet mal mijne blauwe plekken zien."

Kwart over zeven loop 'k in de Wagenstraat. Nog een ruim uur. Het verveelt me. Alles verveelt me. Zat ik maar thuis. Wat 'n onzin, welk een volslagen krankzinnigheid om zoo iets te doen. Een vrouw die je wel mag, die je in den grond hoogstens gezellig vindt, meer niet. Is 't geen vies gescharrel, die gekkigheid met 'n chanteuse, waaraan niks te doen is, die van onder tot boven vastzit in 't vuil van d'r métier. Nou had je thuis kunnen zitten werken bij je lamp, jezelf opwinden tot wat goed proza voor je boek. Zal 'k gaan theedrinken bij me neef? Ach God nee! Weer geklets over thuis, over Coba en Gerda — en waarom je zoo weinig overkomt — nee, liever wandelen tot 't acht uur is. En den laatsten trein pakken —én 't afmaken —die „vrindschap" — én werken, werken — al waren de avonden lang en zwart — Scherp was toch bij je -— daar had je wat an — an zoo'n gevoeligen, intelligenten jongen.

Om acht uur zit ik tweede rij Stalles het Nieuws te lezen. Als je je niet lekker gevoelt, moet je de advertenties van het Nieuws lezen. Dat 's onbedaarlijk komiek. Heel burgerlijk, klompenloopend, winkeltjesversuffend Holland zie je dan. Een panorama van dienstmeiden, mannetjes met druppels an d'r neus en 'n slip van 'n rooien zakdoek uit d'r zak, kerkloopende boerinnen en vrouwen met dikke buiken die geen emotie kunnen verdragen, 't Nieuws is een kommetje troost. D'r is geen andere krant dan het Nieuws. Het orkest speelt Hab Ich nur deine Liebe. —- Daar lees je lekker bij. Rook dampt uit je mond, puf-puf.... Hab ich nur deine Liebe... Amerikaansche tand- en nagelschuiers, waarvan de haren nooit uitvallen ....Die Treue brauch.... Particulier kapitaal beschikbaar voor Eerste en Tweede hypo.... Ichnit.. Die Liebe....N ight-Cap puike oude Schieda .... ist die Knospe nur.... Het meest doeltreffend Malthusiaansch middel, hoogst.... aus der die Treue b richt....

6

Sluiten