Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Liever 'n glas bier?"

„As je 't in huis heb, ja."

„Waar sijne al je ringen Georgine? — Wat hè-je daar weer voor 'n nieuwe ring?"

„Da's geen nieuwe — da's 'n ouwetje."

„Niewaar. Die het mamma van oome Alfed,'' zegt Kaatje.

„Wie is oome Alfed,'' vraagt grootmoeder.

„Da's"....

Pats. Georgine geeft 't kind een draai om de ooren.

„Hè-'k gelijk moeder, of niet? Dat kind bemoeit zich overal mee. 't Is op zoo'n manier niet uit te houen!"

„Ja, zè heeft gelijk," zegt de moeder.

„Kom jij maar hier, Ka," troost de man in den hoek."

„Ja, u mot 'r maar meer bederreve ! Strakkies is juffrouw Stenge vis, dat kreng, hier en heb ik me ook zoo geërgerd. Je kan niks zeggen of ze steekt 'r d'r neus in. Van morgen is de naaister om d'r geld. Kom u de volgende week maar is terug, zeg ik — 'k heb nou geen geld. — En u heb toch pas 't geld van de naaimachien gekrege, mamma, zegt 't brutale nest. — Ja lach u maar! 't Is heel aardig as je 't hoort, maar op zoo'n oogenblik weet je je niet te redden."

„Hoeveel hé-je voor de machien gekrege?" vraagt de moeder.

„Vijftien gulden."

„'t Was me 'n vrach-ie," zegt de vader: „me hemd plakte an me lijf. Hé-'k je 't recuutje al gegeven?"

„Nee."

„Vijftien gulden! Da's me 'n schijntje voor 'n machien van over de vijftig! Die vuile jode! Elke maand voor 'n gulden vijf cent toèbetalen en dan nog soo'n voorschot van lik-me-vessie" ..

„As je 't maar niet vergeet in te lossen. As Singer d'r achter komt! .... Vergeet 't toch in gosnaam niet!"

„Ach nee! 't Is toch niet de eerste keer, da'k goed bij oome Jan gebracht heb!"

„Oome Jan en sulleke jodenmense da's 'n onderscheid. Hoeveel tijd hè-je ?"

„Heb u daar 't recuutje vader? Hoeveel tijd is d'r voor?"

„Ach je moeder zanikt, 't Zijn hééle fatsoenlijke mense. 'k Heb nog nooit last met ze gehad."

„Als me man op tijd geld stuurde, zou 'k toch zulleke dingen niet hoeve te doen. Daarnet hè- k an juffrouw Stengevis dertien

Sluiten