Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pelen als ze goed zijn... Ik verzeker je dat 'r 'n oppassen an is ... An me eerste partij hè'k leergeld betaald ... Die ha'k in 'n vochtig pakhuis opgeslagen... Mis hoor!"

„Magge ze geen vocht hebbe!" vraag ik weer belangstellend.

„Ben je bedonderd! 'n Aardappel mag niet droog legge, niet vochtig... As d'r broei bij komt loopt-ie uit.. . en as-ie bevriest is 't donderjage."

„Komt 'r zooveel bij kijke?"

„Dat zou je zoo niet zegge, hè? ... Ik sta nou in onderhandeling voor zooveel bunders duingrond ... Als 't wil, ga 'k zelf pooten.

„Das 'n heele onderneming."

„En dan denk 'k in kolen te gaan doen.

„Hè-je daar verstand van?" glimlach ik.

„Verstand ... verstand... Als je relaties heb an de Rulir ... Jammer dat 'r zoo'n geld in die dinge gaat zitte ... En die Guus kóst wat

„Die heeft je pas weer 'n lading aardappele gekost, beste jongen ..."

„Da's onzin. Dat moet je niet rekene. Als je zoo rekent... Da's 'n rekening van Lutjebroek ... Dat bedoel 'k ook niet... Ze denkt da'k rijk ben ... Rijk!... Als 'k nog vijfduizend gulden over heb van me moeders erfdeel zal 't móói zijn... Nou en dat zit vast, vast in voorschot an opkoopers, in me voorraad, bij me klante ... Soms zit 'k zoo hard da'k niet weet hoe 'k me pakhuishuur betale mot... Dat van verlejen week met die stommiteit van me knecht heeft me 'n hoofd vol zorg gegeve... Wil je geloove da'k in éen jaar tienduizend gulden achteruit ben gegaan?... Bedonderd, hè?... Waar 't 'm in zit weet 'k bij God niet... 'k Gloof dat-die knecht van me steelt als de rave... Maar 'k lóer op 'm ... 'k Lóér op 'm ... Als 'k nou met de Ruinbegin, ben 'k 'r weer 'n end bovenop ... Met kolen verdien je alle-jezus-grof... Je mot is nagaan wat 'r an kolen verbruikt wordt in één winter ... We zijn nou in November ... De kou kan duren December, Januari, Februari, Maart nog wel.

„Na, nog wel is langer."

„En wat gebruike de lui? Wat gebruike de lui? ^ an de Ruhr krijg je haardstukken en kachelkolen. Maar als je eenmaal met de Ruhrkolen begonnen ben, dan ga je natuurlijk door met Newcastlekolen, die zijn 't duurst, en dan scharrel je vanzelf in neutjeskolen, in Anthracith, in cokes, in briquetten. De verbruiks-

13

Sluiten