Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

artikelen zie je, da's jè toekomst. Dingen van dagelijksch gebruik zooals kolen en aardappelen en meel en melk... Denk je niet dat Amsterdam voor millioenen kolen verbruikt? Wat?"

„Nou... voor millioenèn?" redeneer ik vragenderwijs.

„Voor millioenèn... Hoeveel aardappelen denk je dat 'r jaarlijks omgezet worde ..

„Aardappele, ja. Die worde gegéte. Da's je kost."

„'t Is niet te benadere zeg 'k je... dat loopt in duizendè tonnen ... Zeeuwsche jammen zijn d'r van 't jaar ook héél wat gekocht."

„Zoo?"

„Zandaardappelen èn kleiaardappelen èn Zeeuwsche jammen èn Friesche jammen, tel dat maar is bij elkaar. Hè'k de Duitsche rooie al genoemd?"

„Nee..."

„En dan de blauwe... Hè-je nog nooit blauwe aardappelen gegeten ?"

„'k Geloof van nee ..

„God — die zie je bij hoeveelheden, bij hoèveelheden! De schil is blauw."

,0 ja?"

„En dan de breiers."

„De breiers?"

„Ja, de breiers — die zijn voor gestampte pot. — Wil je geloove dat de beste aardappel bedorve kan worde door koken?"

«O ja?"

„D'r zijn 'r die geen seconde kunne afstaan."

„O ja?'"...

„En andere mot je 'n vol half uur late koken."

„O ja?"

„Koken van 'n goeie aardappel is niet makkelijk. Ik kan an 'n aardappel zien wattie noodig heeft als-ie nog rauw is."

,0 ja?"

„Je mot 'm . .

In eens breekt-ie af, loopt plomp naast me, zegt na 'n poosje,, haast-woedend „...Wat... Wat loop jij te ó-ja-en, verdommeling" ...

Ik hou m'n mond. Dat begrijpt-ie dan nog. Dat heeft-ie niét vergeten, de ouwe manier om iemand die vervelend is, z'n mond te stoppen.

Sluiten