Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meegenome naar DeHaag. — En nou sendt-ie óns geen cent! — Geen cent! — Je vader het niks te doen en hij geen cént — geen cént! — Da's je dank — da's de dank van je kindere en dat allemaal om soo'n smerige meid. -— Uitgaan doet se niet. — Se sit de heele dag thuis. — As 'k tege d'r seg: ga is mee 'n straatje om segt se: nee ik heb geen sin. — As 'k seg late we van avond is naar de kemedie gaan: nee ik heb geen sin. — Se het in niks geen sin. — Da's 'n straf soo'n meid, hoor. As dié d'r natje en d'r droogie het is sij in d'r sas. — Vroeger stopte Jan me sóóveel in de week toe. — Nou geen cént. — Verléje week is je vader ook naar DeHaag gegaan. — Die het altijd sulleke ideëe dat 'r buiten Amsterdam méér te verdiene is. — Nou motte jullie sijn brief is leese"...

Uit haar zak kwam 'n slagersbriefje, 'n vervouwen papiertje èn de brief. Eerst las Georgine 'm. Toen ik.

Lieve vrouw

ik ben hier van middag om 2 uur gezond en wel aan ge koome en ik hoop als dat ge deze ook in gezondheid mag ont vangen toen ik hier aan kwam ben ik het eerst naar de schouw . burg gegaan maar Jan had Repetiete dus kon ik hem niet spreken toen ben ik na Door ge gaan waar zij woone en dat was een goede ontvangst al hoe wel Door er slegt aan toe is daar na ben ik weer eens naar het theater ge gaan en toen kwam Jan van de Repetiete wat stond hij te keike toen hij mij zag dat kan je begrijpe zoo op eens, nu wij zijn dadelijk naar huis ge gaan alwaar hij dan voor mij een kamer heeft ge huurt voor een gulde vijfentwin tig voor 8 dagen anfein alles is zoo ver goed maar Door die is er slegt an toe, van af don der dag ligt zij al op bed en ziet er uit als een ge raamte, onder ons ik geloof niet als dat zij nog twee maan de leeft, ik hou het voor tering. *) Zij kon niet eens regt op zitte in bed, het is slegt met haar, nu moet ik hier het huis houding doen, ik staa morgens om 8 uur op om dat Jan om 10 uur alle morgen Repetiete heeft enge weet hij houd van lang slaapen, zoo moet ik de kachel aan leggen kopjes wasche de kamer in orde bren gen voor het mid dag eeten zorgen. Anfein ik moet alles doen, maar dat doe ik graag dat weet ge wel. Anfein het is hier slegt gesteld met Door daar

') Hier begon de tweede zin.

Sluiten