Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jou 'n kietantie en steek jij 'r geen cent van in je sak — Is 't waar of niet? — Sooveel sendt-ie je niet en soolang je nog niet gescheien ben mag je toch wel wat anneme voor je kindere ... Hè'k gelijk of ongelijk?"... — „Ja, da's waar," zei Georgine, den brief openscheurend. Ze lei 'n paar Greenbacks op tafel, las haastig 't half velletje postpapier, verscheurde 't zonder me an te kijken, wierp de snippers in de kachel. — ... „Mocht ik 'm niet leze?" vroeg ik. — „Ach, wel ja... D'r stond niks in... Niks wat jou kan interesseere" ... — „Dan had j'm ook wel kunne late lezen" - „Hè, zanik nou niet... d'r stond niks in .. . Zeker heeft-ie m'n brief nog niet ontvange"... — „Dat kan niet".. „O! Kan dat niet?... Hoelang doet zoo'n brief 'r over?... Hij schrijft enkel maar : hier heb je vijf dollar en zoen de kindere ... Anders niks .. . Wat kijk je me nou an ?.. . Denk je da'k jok ?

— „Soo'n brief naar Amerika," meende juffrouw Stengevis, de banknootjes in de kalkhanden verkneukelend —:... doet 'r wel 'n drie weke over, sou 't niet ? ... Drie weke en drie weke dat sijne d'r ses ... reken dan maar is uit" — „Niewaar ?' zei Georgine :

— „da's toch zoo'n ongeloovige Tobias!" — „Dan krijg ik nou nog viér weke, Sorsien .. . Daar kom 'k dan wel is om na 'n dag of°veertien, hè?... 'k Sal nou maar gauw weggaan hè, anders is 't wisselkantoor dicht... Kom Toosie... Dag Kaatje! Beterschap hoor!" — „Dag moeder," riep Ka uit de alkoof.

„Zoo iets moet je nu nooit weer doen," zei 'k toen de deur achter Stengevis dichtging.

„Watte ?"

,,Je weèt wel wat... Je zou me achterdochtig make." „Hè, schei uit!... Je zoekt overal wat achter ...

Tegen den avond werd Ka weer onrustiger. Bax was 's middags geweest, had den toestand vrij gunstig gevonden.

„Als die dokter van jou 't maar goed weet."

„Maakje daar niet ongerust over."

„Kijk is hoe ze gloeit."

„Afwachten. Rustig afwachten."

„O mamma! mamma!"... 'n Zware benauwde hoestbui dee 't 'klein kinderlichaam in schokkende krampen stuipen, 't Gezichtje werd blauw, 't Mondje zoog lucht met pijnlijke fluitingen.

„O God me arm schaap! M'n schatje!... Ik kan tnietanzien

niet anzien!"

Sluiten