Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deadvocaat: — Jawel. Dat neem ik aan. Maar u komt om raad. En nu is mijn eerste advies dat het voor iemand van uw stand heel gev aarlijk is een liaison zoó te laten inwortelen. Dat noemen wij collage. Of wil u de dame trouwen?

Ik: — Ik heb haar getrouwd.

De advocaat: — Waarde heer, laten we ons niet van woordspelingen bedienen. De wet kent maar één huwelijk. Ik licht u over die wetten in. Voor iemand met uw reputatie als

auteur... .

X k ; Laat u dat rusfen. Letterkundigjes zoo als er in Holland 50 in het dozijn gaan, hebben geen meerdere reputatie dan

'n schoenlapper of 'n bakker.

De advocaat: — Mag ik voleindigen, waarde heer?... Voor iemand met üw reputatie kan 't toch niet gewènscht zijn met een gewezen chanteuse te trouwen, met de gescheiden vrouw van 'n diamantslijper. Ik vérmoed dat uw ouders...

X k : Waarde heer, laten wij voet bij stuk houden en eens

recht zakelijk spreken over de Wet. Mijn vrouw beweert dat haar vorige man nog „rechten" op haar en de kinderen heeft. Is dat waar?

De advocaat: — Waarde heer, u maakt op mij de indruk dit geval niet au sérieux te behandelen, ü' spot er mee. Hoe heet

die man?

Ik: — Isaac Davidson.

De advocaat: — Eu de dame?

Ik: — Georgine Casper.

De advocaat: — Het zal dus worden Davidson contra Casper, tenzij de dame zelf redenen heeft haar man aan te vallen. In dat geval zou de zaak voor mij gemakkelijker zijn en zou 't natuurlijk Casper contra Davidson zijn. Heeft hij haar ooit geslagen?

Ik: — Nee.

De advocaat: — Heeft hij haar kwaadwillig verlaten? Ik: — Nee.

De advocaat: — Heeft hij haar in bijzijn van getuigen gescholden, beleedigd?

Ik:— Nee.

De advocaat: — Heeft hij overspel gepleegd? Ik: — Natuurlijk.

De advocaat: — Zijn daar bewijzen van?

Sluiten