Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De advocaat:... Dat zijn wat sterk-gekleurde uitdrukkingen. Wie in het huwelijksbootje stapt moet rijpelijk overwegen. Ik: ... Huwelijksbootje ? ... Rijpelijk...

De advocaat: — Ja, ja.

Ik- — Maar 'k meende te weten...

Deadvocaat: — Waarde heer, u weet absoluut niets van het huwelijk. U zit in 'n leelijke strik waar wij u moeten uithelpen.

Ik- — Zit ik in 'n leelijke strik? Wéét ik niets van het

huwelijk ?

De advocaat: — Absoluut niets.

X k: — Vin u 't leven geen gekke boel ?

De advocaat (vrindelijk): — Ik vin u een weinig geexalteerd. Als we ons nu tot ons geval bepaalden ?

Ik:— Met genoegen. Ons geval. Ons geval. Ik wist niet dat de regel Servi et feminae inepti ad dicendum testimonium van vóór

Christus nóg bestond.

De advocaat: — Die bestaat ook niet meer.

Ik: O, O. Mag ik u nog 'n paar vragen doen, waarde heer ?

De advocaat: — Wat wou uweten ?

Ik- _ Denkt u dat wat ze ziel noemen bij 'n vrouw anders

is dan bij 'n man?

De advocaat: — Waarde heer, er wachten meerdere

clienten in de wachtkamer. Op 'n anderen keer, wanneer ik meer

tijd heb, wil ik wel eens met u over de vrouwenkwestie -

is zeker feminist? — debatteeren - maar nu dienen we ons tot

het geval te beperken ...

Ik: Nog een paar inlichtingen. Tusschen haakjes met de

allerliefste feministerij hou 'k me niet bezig — Ik begin te begrijpen dat de vrouw onder brave curateele staat: 'k heb n achterneef, die is ook idioot. — Dus ik heb niets in te brengen in ons geval ?

De advocaat: - U?... U?... Van u is geen sprake. Als Davidson vüü tegen u wil optreden, laat hij u 'n tijdje brommen.!

X k: Dus ik, de man die de genegenheid van de vrouw, ook

die van het oudste kind heb, — ben 'n quantité négligeable ?"

De advocaat: — Precies. Maar laten we nu eindelijk eens practisch worden. U wilt dus per se aan de zij van de dame blijven en het geval niet beschouwen als 'n jeugdig uitstapje?-

Sluiten