Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

_Dat ies waar ... maar je kan zoo n boel % ergete ...

"Heeft Frits niet elke morge mijn laarze gepoetst ?'

lek weet niet wat voor soort laarze dat zijn en Frits ies

V ' * "

mienderjarig.'' .

„ Heb je me niet in me hemd uit me bed zien vliegen, dien

morgen toen 'k die kerel van de naaimachine wou...'

Toen heb iek wöl een hemd gezien maar niet van we

dat hemd was ... Dat kan die kleine Ka wol geweest zijn" ...

„Jezis Christus, man wat sta je te liegen

Wol nee. lek durf gerust ee^ eed te doen. Wie kan mijn wat bewijze ? Als iek maar niet mijn vingers brand. En hoe wou iek

mijn vingers branden ? ..."

.Nou maar je laat dat maar! Ben je krankzinnig!... Geen

cent krijg je als je liegt!... Ik wil niet dat je liegt .. t Eenige wat ik verzoek - omdat ik 't zoo laag vin om kinderen van n moeder weg te nemen — dat is om je mond te houen — je niet uit te laten als de man of 'n advocaat of 'n ander komt snuffelen. We hoeven ze niet de pap in d'r mond te geven, niewaar. ... „En hóéveel krijg iek dan van u?"

.Honderd pop."

„Contant. Zoo dadelijk?"

„Néé... Kan ik nog spreken onder ?t mes ?"

„Als u 't maar voorzichtig doet..."

Ik wil je geven vijf en twintig contant... en de rest... en de rest... als de zaak... in orde is."

„Aber, wanneer ies die zaak in orde ?

„Daar zullen 'n paar maanden mee verloopen...

„En hoe heb iek dan ... zekerheid ...

„Zeg is!... Als ik je beloof..."

„Jawol. — Aber alle mense zijn sterfelijk..."

.Best. Als je me niet vertrouwt, gaat 't niet door."

Niet vertrouwen? Niet vertrouwen? Iek vertrouw u mijn heele affaire toe... Als ü 't mijn zegt ies 't mijn goed. Maar iek moet 'r eerst met mijn vrouw over spreke...

„Met je vrouw ? ... Met je ..."

Frits kwam binnen met de sigaren en we hielden onze monden maar terwijl ik me waschte en Frits mij haarschuier en borstels gaf, liep Doedelaar naar benee en 't zachte gebrom van z'n stem gonsde öp door 't kleine huis. In 't portaaltje stonden ze me allebei op te wachten. Het was wel héél vies, heel muf

Sluiten