Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toeval wilde, dat ik daar juist voorbijkwam. Ik hoorde ze beide zingen en ging haastig naar hen toe. Ik vond er Reinaart, die weer met zijne oude streken begonnen was. Hij had Kuwaart bij de keel gepakt en zou hem zeker den kop hebben

afgebeten, als ik hem niet te hulp gekomen was. Ziehier nog de versche wonden, mijnheer de Koning, die Reinaart hem heeft toegebracht. Laat ge dit ongewroken blijven en wilt ge geen recht doen, dan zal men het u nog vele jaren nahouden."

„Waarlijk, Paneer, ge spreekt de waarheid," zeide Isegrim, die daarbij stond. „Als Reinaart dood was, zou het voor ons allen goed zijn. Nimmer kunnen al zijne misdaden hem vergeven worden!"

Sluiten