Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nageslacht. Ik had acht zoons en zeven dochters, aan wie mijne vrouw het leven geschonken had. Zij waren vet en sterk en liepen in een mooi park, dat door een muur omgeven was. Daarbinnen stond een schuur, waarin vele honden waren, die al menigen

aanval hadden afgeweerd; dus hadden mijne kinderen voor geen gevaar te duchten. Dit geluk benijdde die dief Reinaart ons. Hoe dikwijls liep hij om den muur heen en legde ons zijne lagen, zoodat de honden hem verscheidene malen verjoegen! Ja, eens vielen zij hem aan en deden hem voor zijne roofzucht boeten. Toen waren wij voor een geruimen tijd van hem af. Maar eindelijk kwam hij als een kluizenaar gekleed en overhandigde mij een brief, Mijnheer de

Sluiten