Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Denkt ge, dat ik zóó onverstandig zou wezen? Maat houdt staat!"

„Ge zegt de waarheid," sprak Reinaart. „Waarom maak ik mij ook ongerust? Ga er maar naar toe en kruip er in!"

De Beer ging nu naar den boom toe en stak er zijn kop tot over de ooren in. Toen de Yos dit zag, kwam hij terstond aanloopen en haalde de beide wiggen uit den boom, zoodat Bruin er met zijn kop in bleef zitten. Zoo heeft de neef zijn oom in een treurigen toestand gebracht.

Wat stond Bruin nu te doen? Dat hij sterk en moedig was, hielp hem nu niet. Hij zag wel, dat hij bedrogen was. Hij begon verschrikkelijk te brullen; maar daarmee kwam hij niet los.

Op eenigen afstand stond Reinaart en zag Lamfreit met een hooivork aankomen.

Nu begon hij zijn oom te bespotten, zeggende: „Smaakt de honing goed, oom? Maar eet er niet te veel van! Daar komt Lamfreit aan; die zal u wel wat te drinken geven. Hebt ge gegeten, dan moet ge ook wat drinken."

Na deze woorden keerde Reinaart naar zijn kasteel terug.

Inmiddels had Lamfreit den Beer gezien en gemerkt, dat hij gevangen zat. Hij bleef niet lang staan, maar liep haastig naar zijne buren en riep hun toe, dat er een beer gevangen zat.

Sluiten