Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er staat een schuur dicht bij zijn huis, waarin een menigte vette muizen is. Zoo dikwijls hoor ik er den pastoor over klagen."

„Reinaart, zijn daar zulke vette muizen? Was ik daar maar!"

„Tibert," zeide hij. „Spreekt ge de waarheid? Wilt ge muizen hebben?"

„Of ik ze wil hebben ? Ik houd van muizen meer dan van iets anders. Weet ge niet, dat muizen lekkerder smaken dan eenig wildbraad? Wilt ge mij het genoegen doen, mij er heen te brengen? Al hadt ge mijn vader, mijn moeder en mijn heele familie gedood, ik zou het u graag vergeven."

Sluiten