Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had dit gezien, en daarom zeide hij tegen den Kater: „Neef Tibert, kruip maar door dit gat! Ge hebt de muizen dan maar voor het grijpen. Hoor eens, hoe ze piepen! Ik zal hier vóór dit gat wel op u blijven wachten."

„Zou ik dit wel durven doen?" vroeg de Kater.

„Wat, Tibert, zijt ge bang?"

Tibert schaamde zich nu wel wat en sprong door het gat; maar eer hij het wist, zat de strik om zijn hals vast. Zóó misleidde Reinaart zijn gast.

Zoodra Tibert dit merkte, wilde hij terugkeeren; maar daardoor haalde hij den strik nog vaster aan. Hij begon zich nu met geweld los te rukken en om hulp te schreeuwen.

Reinaart, die vóór het gat was blijven staan, hoorde dit en riep: „Smaken de muizen u lekker,

3

Sluiten