Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XI.

Hoe de Vos ter dood veroordeeld werd.

Nu werden er allerlei klachten tegen Reinaart ingebracht. Nooit hoorde men van Dieren zulk een krachtige taal, als er nu tusschen Reinaart en de andere Dieren gevoerd werd. Alles weer te geven, wat men daar zeide, zou mij moeilijk vallen.

De klachten, die de Dieren inbrachten, staafden zij met bewijzen.

Nu richtte de Koning tot zijne raadslieden het verzoek, het vonnis over Reinaart uit te spreken. Toen werd er besloten, dat men een galg zou oprichten en dat men Reinaart daaraan zou ophangen.

Zoodra Reinaart veroordeeld was, ging G-rimbaard de Das met Reinaarts naaste bloedverwanten heen. Zij zouden het niet kunnen aanzien, dat men hem voor hunne oogen als een dief ophing.

Toen de Koning merkte, dat Grimbaard met zoo menig ander, die Reinaart na bestond, het hof verliet, dacht hij bij zichzelf: „Ik moet op een andere

Sluiten