Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

manier raad schaffen. Al is Reinaart zelf ook slecht, toch heeft hij verscheidene goede bloedverwanten."

Terwijl de Koning hierover nadacht, zeide Tibert: „Waarom draalt ge nog, Mijnheer Isegrim en Mijnheer Bruin? Hier in den omtrek is menige haag en menige tuin, en het loopt tegen den avond. Ontsnapt Reinaart ons en weet hij aan het gevaar te ontkomen, dan zal hij moeilijk weer te vangen zijn; want slim is hij in de hoogste mate. Als men eerst maar een galg gemaakt had!"

„Er is een galg dicht bij de hand," zeide Isegrim, en bij deze woorden slaakte hij een diepen zucht.

Toen sprak Tibert de Kater: „Zijt ge bevreesd, Mijnheer Isegrim, of vindt ge het vonnis te gestreng? Denk er dan eens aan, hoe het zijn werk geweest is, dat uwe beide broeders opgehangen werden. Laat dus geen tijd verloren gaan!"

„Ge spreekt als een gek," zeide Isegrim tegen Tibert. „Als het ons niet aan een strop ontbrak, dan zouden wij hem al lang opgehangen hebben."

Reinaart, die een geruimen tijd had gezwegen, zeide nu: „Mijne heeren, maakt het spoedig met mij af! Tibert heeft een stevig touw, dat hij uit het huis van den pastoor heeft meegenomen. Hij kan ook klimmen en het touw zonder moeite vastmaken. Mijnheer Isegrim en Mijnheer Bruin, het is u opgedragen, uw neef te dooden. Maakt dus voort, en ook gij, Tibert, houd u gereed!"

Sluiten