Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Richt nu eerst de galg maar op," zeide Reinaart, „waaraan ik opgehangen moet worden; intusschen zal ik al den volke mijne zonden opbiechten. Het is beter, dat allen nu van mijne misdaden hooren, dan dat iemand ze na mijn dood aan het licht zou brengen."

„Spreek dan!" zei de Koning.

Sluiten