Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeilen waren, verachtte. Hij zond Tibert den Kater naar de Ardennen, waar deze Bruin den Beer vond, tegen wien hij zeide, dat hij naar Vlaanderen moest gaan, als hij Koning wilde worden. Bruin was hierover niet weinig verheugd; want hij had zoo iets al lang voor zich begeerd. Zoo begaf hij zich dan

naar Vlaanderen, waar hij mijn vader aantrof. Deze ontbood terstond Grimbaard den Das, Isegrim den Wolf en Tibert den Kater. Het vijftal begaf zich nu naar een dorp, dat Hyfte heette. Tusschen Hyfte en Gent hielden zij beraadslagingen, en aldaar zwoeren zij alle vijf den dood aan den Koning. Zij zwoeren verder, dat zij alsdan Bruin tot Koning zouden verheffen en dat hij de kroon zou dragen. Mocht iemand van 's Konings bloedverwanten daarvan iets te weten komen, dan zou mijn vader met

Sluiten