Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn zilver en zijn goud anderen wel weten om te koopen om hem te dooden. Nu gebeurde het op zekeren morgen al in de vroegte, dat mijn neef, de Das, te veel wijn gedronken had, tengevolge waarvan hij dronken was, en dat hij toen alles van stukje tot beetje aan mijne vrouw Hermelijne meedeelde, terwijl zij met elkaar over de heide liepen. Hermelijne is eene verstandige vrouw en gaf aan Qrimbaard de verzekering, dat zij alles geheim zou houden. Maar toen zij in het bosch kwam en mij daar aantrof, vertelde zij mij in vertrouwen alles, wat er gebeurd was. En daarbij gaf zij mij door zekere teekenen te verstaan, dat alles de volle waarheid was. Ik ontstelde daarvan zoozeer, dat al mijne haren te berge rezen en dat mijn hart zoo koud als ijs werd. Ik ken Bruin als valsch en kwaad en vol van alle overdaad. Ik dacht bij mij zelf: „Wordt hij onze heer, dan zijn wij allen verloren. Ik ken den Koning als goedertieren en genadig ten opzichte van alle Dieren. Het dacht mij eene slechte verandering, als zulk een Beer op den troon van Koning Nobel zou zitten. Hierop wendde ik pogingen aan om mijns vaders boos plan, een vraat Koning te maken, in duigen te doen vallen. Ik begreep heel goed, dat mijn vader, als hij zijn schat behield, wel middelen zou weten te vinden om den Koning van den troon te stooten. In diepe gepeinzen was ik dikwijls verzonken, hoe ik de plaats zou vinden, waar mijn vader zijn

Sluiten