Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keeren, maar groef het zand met mijne pooten op en kroop in het gat. Daarin vond ik zooveel zilver en goud, als ik nooit bij elkaar gezien heb. Toen draalde ik geen oogenblik langer en ging alles wegdragen, zonder kar of wagen te hebben. Mijne vrouw Hermelijne hielp mij. Wij hadden heel wat moeite, eer wij den overgrooten schat in een ander gat

hadden gebracht, waar wij er vrijelijk over konden beschikken. Nu was ik rijk aan schatten. Hoort nu, wat zij deden, die den aanslag tegen den Koning gesmeed hadden. Bruin de Beer zond in het geheim brieven naar vreemde landen en ontbood al degenen, die. voor een hooge soldij wilden dienen. Hij beloofde, dat hij hun met milde hand zilver en goud zou geven. Mijn vader liep het geheele land door en bracht de brieven van Mijnheer Bruin over. Hoe weinig dacht hij er aan, dat dieven zijn schat

Sluiten