Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XIV.

Hoe aan Isegrim en Hersinde de schoenen werden uitgetrokken, opdat Reinaart ze op zijn tocht naar Rome zou dragen.

Zoo heeft die zoogenaamde pelgrim weten gedaan te krijgen, dat aan Isegrim het vel en de klauwen van zijne beide voorpooten tot aan de knieën werden afgestroopt. Nooit zag men ongelukkiger schepsel dan Isegrim, toen men hem zoo jammerlijk ontschoeide, dat hem het bloed de teenen uitvloeide.

Toen Isegrim ontschoeid was, moest Hersinde de Wolvin op het gras gaan liggen. Zij liet zich het vel en de klauwen van hare beide achterpooten insgelijks afstroopen.

In deze mishandeling had Reinaart niet weinig schik. Maar hij hield zich, alsof het hem erg speet. Hij ging naar de Wolvin toe en zeide tegen haar: „In hoe menig verdriet heb ik u al gebracht! Dat doet mij van harte leed. Gij zijt een van mijn liefste

Sluiten