Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XV.

Hoe Kuwaart de Haas door Rein aart den Yos gedood en hoe zijn kop door bemiddeling van den Ram aan den Koning gezonden werd.

Toen Reinaart vóór de poort van zijn kasteel kwam, zeide hij: „Neef Bellijn, gij moet eenigen tijd buiten blijven staan. Ik zal mijn kasteel binnengaan, en Kuwaart zal mij vergezellen. Verzoek hem, dat bij eenige woorden van troost tot mijne vrouw Hermelijne en tot mijne kinderen richte, als ik afscheid van hen neem."

„Ik zal hem verzoeken," verzekerde Bellijn, „dat hij hen allen trooste."

Reinaart deed zich zoo mooi voor, omdat hij tegen Kuwaart iets kwaads in den zin had.

In het kasteel vonden zij Hermelijne en hare kinderen liggen. Zij verkeerde in zorg en vrees; want zij dacht niet anders dan dat haar man was opgehangen. En toen zij zag, dat hij weder thuis

Sluiten