Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sprong er uit, en ik viel bijna in onmacht. Maar de vrees, die ik voor den dood had, maakte mij zóó vlug, dat ik buiten zijn bereik wist te komen. Ziehier nog de diepe wonden, die hij mij met zijne klauwen sloeg! Ontferm u over dit schandaal! Als men uw vrijgeleide zóó verbreekt, dan zal niemand meer over de heide durven gaan. Zal Reinaart op

deze wijze nog lang heerschen? Maar daar komt Korbout, die ook klachten in te brengen heeft!"

Nauwelijks had hij deze woorden gesproken, of daar kwam Korbout de Kraai naar den Koning toe gevlogen en zeide: „Mijnheer de Koning, hoor wat ik in het midden te brengen heb! Hedenmorgen, toen ik met Scherpenebbe, mijne vrouw, rustig op de heide zat, zag ik Reinaart den Yos voor dood liggen. Zijne oogen waren gesloten, en zijn tong hing uit zijn bek. Wij droegen beiden leed om zijn dood. Wij betastten zijn buik en zijn rug, maar konden geen

Sluiten