Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevond. Eer hij begon te spreken, keek hij trotsch om zich heen, als wilde hij zeggen : „Wie iets tegen mij heeft, trede te voorschijn!" Hij zag te midden

van de menigte, die daar stond, velen van zijne bloedverwanten, die hem nochtans geen goed hart toedroegen. Toch waren er ook velen onder hen, die hem liefhadden.

Sluiten