Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toepassen. Wilde ieder van degenen, die hier staan, eens bedenken, wat hij zelf misdreven heeft, dan zou hij medelijden met Reinaart hebben. Elk kenne zich zelf: dat is mijn raad. Wie is er, die altijd vaststaat en niet wel eens valt? Zich te verbeteren, als men iets misdreven heeft, is menschelijk; maar

te misdoen en zich niet te verbeteren, dat is een duivelsch kwaad.

„Mijn neef Reinaart is geen misdadiger. Zijn vader en zijn grootvader stonden aan het hof meer in aanzien dan nu met Isegrim en Bruin het geval is, ofschoon zij maar weinig begrip van vonnissen en van recht hebben."

Hierop gaf de Koning het volgende ten antwoord: „Mevrouw Ruikenauw, is 't wonder, dat ik op Reinaart verbolgen ben, daar hij mijne wetten overtreden

Sluiten