Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

allerlei kwalen kan teweegbrengen. De kam is zóó helder gepolijst, alsof hij van fijn zilver was. De tanden staan dicht bij elkaar, en toch vindt men tusschen die tanden menig beeld van fijn goud.

„En nu over den spiegel! Het glas daarvan was bijzonder helder, zoodat men daarin duidelijk kon zien, wat er op een afstand van een mijl gebeurde. En wie zijn gezicht vóór den spiegel hield en erin keek, werd terstond genezen van iedere kwaal, die hij had. Is het dan wonder, dat ik mismoedig ben, nu zulk een schat verloren gegaan is?

„Het hout, waarin het glas stond, was stevig en kan niet vergaan; want het kan niet rotten of door wormen verteerd worden. De waarde van dit hout gaat die van goud verre te boven. Het is hetzelfde soort van hout, waarvan wijlen Koning Krompaard eens een houten paard had laten maken.

„Dit paard was van binnen zóó kunstig ingericht, dat iemand, als hij daarop zat, wel honderd mijlen binnen eenige uren kon afleggen. Dat bleek tot zijne schade aan Kleomades, 's Konings zoon, die niet wilde gelooven, dat het houten paard zulk een macht had. Hij klom er op en bekeek het eens goed. Nu draaide Krompaard een wervel om, die in de borst van het paard was aangebracht. Terstond hief het paard zich omhoog en vloog het venster van de zaal uit. In een oogwenk was het al tien mijlen ver. Kleomades dacht, dat hij nimmer

Sluiten