Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoorn en riep; „Doodt hem!" Toen Tibert de Kater dit zag, dreef hij nog den spot met hem en zeide: „Kom, Reinaart, doe nu uw zak maar open, waar al die raad in zit: het is meer dan tijd. Gij, die zoo wijs genoemd wordt, bescherm u zelf, of het loopt mis met u!" Dit moest mijn vader nu hooren van hem, dien hij het meest vertrouwde en die hem jammerlijk in den steek liet, zoodat het hem het leven bijna kostte. Hij liep weg, zóó bevreesd, dat het zweet hem uitbrak en hij zijn reiszak wegwierp. Toch mocht dit hem niet baten; want de honden waren hem te vlug en zouden hem zeker het vel van het lijf gerukt hebben, als hij niet toevallig een gat had gevonden, waar hij inkroop, zoodat hij aan de honden en de jagers ontkwam.

,,Op die wijze had Tibert zich in veiligheid weten te stellen, terwijl hij den Yos maar aan zijn lot overliet. Ach, hoevelen vindt men er nog, die zóó handelen!

„Verder stond er op den spiegel een andere geschiedenis van den Wolf, hoe hij eens op eene heide een dood paard vond liggen, waarvan het vleesch al opgegeten was. De Wolf ging aan de .beenderen knagen, die hij gretig inzwolg; want hij had een geduchten honger. Zóó gulzig was hij, dat een been hem dwars in de keel bleef zitten, waardoor hij zeer veel pijn leed. Hij riep de hulp van kundige geneesheeren in en beloofde hun groote

Sluiten