Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen hij zich erg aantrok; want hij hield van hem boven alle andere heeren. Hij was voor den Koning onmisbaar. Als.hij aan het hof was en de anderen konden gaan, waar zij wilden, moest hij toch altijd bij den Koning blijven. Toen zeide uw vader: „Ik ben ernstig ziek, en het wordt hoe langer hoe erger met mij." Hierop gaf mijn vader ten antwoord:

„Mijnheer de Koning, laat mij uw pols eens voelen, dan zal ik u zeggen, wat ge doen moet." Nu liet de Koning zijn pols voelen, waarop mijn vader zeide: „Mijnheer de Koning, wilt ge herstellen, dan moet ge de lever van een zevenjarigen Wolf opeten. Als ge dit niet doet, is het uw dood. Haast u daarmee vooral!"

„De Wolf bevond zich juist ten hove, hoorde dit aan en zweeg stil; maar de Koning zeide tot hem:

Sluiten