Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„„Och, oom," antwoordde ik, „ge hadt moeten zeggen: Hoe gaat het met u, lieve nicht? Wat zijn uwe kinderen mooi!"

„„Ik had liever gezien, dat men ze ophing, dan dat ik zoo iets had gezegd."

„„Ja, oom," hernam ik, „ten gevolge daarvan hebt ge al dat leed geleden. Ge hadt juist het tegendeel moeten zeggen. Men moet somtijds liegen en de waarheid achterhouden. Zie, Mijnheer de Koning, dat is de oorzaak geweest, waardoor Isegrim een bebloeden kop gekregen heeft. Nu staat hij daar als een botje zonder gal. Vraag hem, of de zaak zich zóó heeft toegedragen of niet."

Sluiten