Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die belijdenis afpersen. Zóó zal er een einde aan onzen twist komen! Ik werp u den handschoen toe! Wie gelijk heeft, zal nu wel spoedig blijken!"

Dit beviel Reinaart heel slecht. „Hoe zal het mij gelukken," zeide hij bij zichzelf, „den strijd tegen dezen sterken vraat te bestaan? Nu ben ik ten einde

raad. Toch mag ik niet weigeren, den handschoen op te nemen. Maar hoe het ook moge afloopen, ik heb veel boven hem vooruit; want zijne voorklauwen doen hem nog pijn, daar hij ze door mijn toedoen moest laten ontschoeien, en daardoor zal het hem moeilijk vallen, zich te verdedigen."

Toen zeide hij tegen den Wolf: „Moordenaar en verrader! Wie mij dat ten laste durft leggen, is een

Sluiten