Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden, opdat hij u daarbij niet vastgrijpe, en uwe ooren dicht aan uw kop houden, opdat hij u daaraan niet trekke. Ge moet eerst voor zijne slagen wijken en hem naar u laten springen; maar loop altijd tegen den wind in, waar ge het meeste stof en zand vindt. Doe dit met uwe pooten opstuiven; want

dan zal het hem in de oogen waaien, zoodat hij niet meer kan zien. En terwijl hij zijne oogen uitwrijft, moet ge uw voordeel trachten te doen, en hem bijten en slaan, zooals het u maar het verkieslijkst voorkomt. Bovendien doen zijne klauwen hem nog erg zeer, omdat gij ze hem deedt afstroopen. Zie, neef, slimheid gaat dikwijls boven kracht. Maar verweer u zoo flink, dat allen eer aan u beleven! Als u iets overkwam, zou het mij spijten.

Sluiten