Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar nu pakte de Yos Isegrim bij de keel beet, zoodat hij die bijna dichtkneep.

Nu viel de Wolf in onmacht neder. Reinaart sprong toen op hem af, greep hem bij de achterpooten en sleepte hem langs het strijdperk voort.

Toen Isegrims vrienden dit zagen, gingen zij al schreiende naar den Koning en verzochten hem,

een einde aan den strijd te maken, welk verzoek door Nobel toegestaan werd.

Al spoedig daarna traden de krijtwachters, de Los en de Luipaard, het strijdperk binnen en zeiden: „Reinaart, Mijnheer de Koning wil aan dit gevecht tusschen Isegrim en u een einde maken. Hij verzoekt u, dat ge den strijd opgeeft; want ware het, dat een van u beiden hier bleef, dan zou het van beide kanten te bejammeren zijn. Gij hebt dezen strijd gewonnen."

Nu kwamen Grimbaard de Das met zijne vrouw,

Sluiten