Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

XIV. Hoe aan Isegrim en Hersinde de schoenen werden uitgetrokken, opdat Reinaart ze op zijn tocht naar Rome zou dragen 74

XV. Hoe Kuwaart de Haas door Reinaart den Vos gedood en hoe zijn kop door bemiddeling van den Ram aan den Koning gezonden werd . 80

XVI. Hoe Bellijn de Ram en zijn geheele geslacht aan den Beer en den Wolf werden overgeleverd 90

XVII. Hoe de Koning boos over deze klachten werd en plannen tot wraak ontwierp, en hoe Reinaart de Vos door Grimbaard den Das gewaarschuwd werd 96

XVIII. Hoe de Vos, berouw over zijne zonden gevoelende, belijdenis daarvan deed en van den Das vergiffenis kreeg 104

XIX. Hoe Reinaart de Vos zich tegenover den Koning verontschuldigde, en wat de Koning daarop ten antwoord gaf 111

XX. Hoe Mevrouw Ruikenauw de Apin ten gunste van den Vos voor den Koning sprak, en over het verhaal, dat zij deed . 121

XXI. Hoe Reinaart zich over Kuwaarts dood en alle andere aanklachten verontschuldigde en een verhaal omtrent zekere kleinoodiën deed.

XXII. Hoe Reinaart vrede met den Koning sloot, en hoe Isegrim de Wolf zich nogmaals over hem beklaagde 147

XXIII. Hoe Isegrim den handschoen aan Reinaart toe¬

wierp, die door dezen opgenomen werd, en hoe Ruikenauw, de Apin, den Vos raad gaf omtrent de wijze, waarop hij zich bij het tweegevecht moest gedragen . 159

XXIV. Hoe de Vos met den Wolf in het strijdperk

trad, en hoe het gevecht afliep ...... 166

XXV. Hoe de Koning Reinaart tot de hoogste waardigheid verhief en hoe deze met zijne bloedverwanten naar zijn kasteel terugkeerde . . 173

Sluiten