Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3fnletbmg

Het leven, het werk en de eeuw van Jacob van Maerlant zullen nooit genoeg gekend zijn door ons volk, niet alleen door onze jeugd, die niet mag vergeten met welk een prijs ons nationaal gevoelen ontloken is, maar ook door hen die verantwoordelijk zijn voor het behoud van de traditie : de kennis van het verleden is immers de beste leidraad voor de toekomst.

Men mag zeggen dat Jacob van Maerlant, zoals zijn tijdgenoot Dante, de schepper van een landtaal is, tot dan verward met die taal die men sprak in het gewest dat men noemde, volgens de geschiedschrijver Melie Stoke : Neder-Zassen, en gekend onder de naam Dietsch, Dietse of Duutse.

Het is dus Jacob van Maerlant die het eerst van de Vlaamse taal een litteraire taal maakte, en het is dank zij hem, dat het Vlaamse zal zegevieren hoven de andere Dietse dialecten « omdat ie vlaminc ben ».

Het was daar werkelijk een blijk van de zin voor vrijheid die de Vlaamse gemeenten bezielde in die periode, een vrijheid die men slechts bereikte na biltere strijd en wedijver tussen de buursteden.

De vooruitgang van de industrie, de handel en vooral de ontwikkeling van de scheepvaart zijn de oorsprong van al die voorrechten. De geschiedenis van Damme is er de getuige van, Dcimme, de voor-

Sluiten