Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Datum : Dit werk, rond 1266 geschreven, werd hoogstwaarschijnlijk vóór DER

NATUREN RLOEME voltooid. Het zou dus het eerste werk zijn dat JACOR VAN MAERLANT te Damme schreef.

Opdracht : Djt wer]{) opgesteld ten behoeve van de jonge graaf Floris V., is een be¬

rijmde vertaling van het in de Middeleeuwen zeer geprezen SECRETA SECRETORUM van Philippus Tripolitanus, een verzinsel van Arabische oorsprong.

Inhoud : Het gaat hier om een didactisch werk, bevattende staatkundige raadgevin¬

gen en beschouwingen, moraliserende wijsheid voor vorst en burger en een onderwijs in de gezondheidsleer.

Bron : Het ontbreekt aan eensgezindheid omtrent het auteurschap van Jacob Van

Maerlant over deze vorstenspiegel. L. Willems en J. Clarisse, de eerste uitgevers, konden er VAN MAERLANT bezwaarlijk in herkennen. Ook Bilderdijk had, vóór Clarisse, dit werk aan Van Maerlant ontzegd.

Dr J. Van Mierlo, na eerst het standpunt van Willems te hebben bijgetreden, meent het nu toch aan Van Maerlant te moeten toekennen.

Omvang : fjet gedicht telt 2158 verzen.

i erste druk : })E HEIMELIJKHEID DER HEIMELIJK HE D EX. Dichtwerk toegekend aan Jacob

van Maerlant; met eene int. en aanteekn. van wege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde uitgeg. door J. Clarisse, Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1838. (Naar het hs. der Mij der Nederl. Letterkunde).

HEYMELICHEDE DER HEYMELICHEYT in « Denkmaler der altniederlandischen Sprache und Litteratur ». Hrsg. von Eduard Kausler, Tiibingen, 18'r'i1866. (Naar het Comburgse hs.)

Hand- 's GRAVENHAGE : Kon. Bibliotheek : Codex membr. 76 E 5, Coll. J. Visser, 169.

schriften : Einde XlVe eeuw.

LEIDEN : Bibliotheek der Rijks-Universiteit, Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, Hs. 169, vz. 1-1997. XlVe eeuw.

STUTTGART : Königliche Bibliothek : het zgn. Comburgse hs. (hs. A van de Maerlant hss.), vroeger toebehorende aan de boekerij van de Teutonische Orde te Comburg a/Kochter. Perkament codex uit eerste helft van XlVe eeuw.

Omvang : Eerste druk

Sluiten