Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Datum : De verheven ernst van de inhoud laat vermoeden, dat het op rijpere leeftijd

werd gedicht. Er is niet uitgemaakt, of het origineel of een vertaling is.

Inhoud : Een gedicht Maria ter ere. Van Maerlant toont aan, hoe Maria's heerlijkheid

doorheen het ganse Oude Testament voorafgespiegeld wordt.

Omvang : 42 strophen van 13 verzen, met uitsluitend slepende rijmen en 4 heffingen

in het b-vers.

Eerste druk : « Twee oude hekeldichten » medegedeeld door J. F. Willems in « Mengelingen

van historisch-vaderlandschen inhoud», Antwerpen, Wed. J. S. Sehoesetters, 1821-1830, 29-58.

Hand- Komt voor in één enkel handschrift :

schriften : GRONINGEN : Univ. Bibliotheek : « Gronings-Zutfens hs. » (hs. C) n" 405, per¬

kament, XlVe eeuw.

Btóputacte ban onöer ^routoen

XVIII enbe ^anben ^etltgen Cruee

Datum : Door een passus, die de val van Akko ondestelt, zou het dus van na

1291 dateren.

Bronnen : Twee, misschien drie Latijnse hymnen werden hier verwerkt : een « La-

mentatio Beate Marie ad Crucem » voor het le deel ; « Quid ultra debui facere » voor het 2e, beide gedichten van Philippe de Grèves (?) (4-1236). Voor het 3e deel werd tot nogtoe geen bron ontdekt.

Een der langste en mooiste Strophische Gedichten. Op de klacht van Maria, waarom haar kind zo wreed sterven moet, antwoordt het Kruis door haar de eenheid van het Verlossingswerk uiteen te zetten.

Omvang : 46 strophen naar het geijkt model van « Wapene Marlijn ».

Eerste druk : « Een disputacie tuschen S. Marien enten Cruce » in « Denkmaler altnieder-

lanclischer Sprache und Litteratur », hrsg. von Eduard Kausler, 11-111, Tiibingen, L. Fr. Fues, 1844-1866.

Hand- GRONINGEN : Univ. Bibliotheek : « Gronings-Zutfens hs. » (hs. C) n° 405, per-

schriften : kament, XlVe eeuw.

STUTTGART : Königliche Bibliothek : « Comburgs hs. » (hs. A), perkament codex, vroeger behorende tot de Boekerij van de Teutonische Orde op het slot te Comburg, bij Hall, in Wiirtemberg. Eerste helft der XlVe eeuw.

Sluiten